Uhoľné sklady pod Tatrami – Spišská Belá

Firma renova vznikla v roku 1994, ako súkromná spoločnosť renova Rudolf Nikerle a v roku 1998 sa pretransformovala na renova RN s.r.o.

Medzi hlavné aktivity firmy patrí predovšetkým predaj uhlia, koksu, ekohrášku a ostatných druhov tuhých palív, taktiež predaj štrku, piesku, drobného kameniva, drevených brikiet a propán-butánu.

Firma renova má dlhoročnú tradíciu v rámci predaja uhlia a skúsenosti s týmto sortimentom siahajú až do roku 1980.

Tradícia a skúsenosti, ktoré sa dedia

V našej ponuke nájdete uhlie len od certifikovaných dodávateľov. Uhlie je dodávané priamo z bane a pravidelne kontrolované pokiaľ ide o kvalitu, výhrevnosť a ostatné parametre. Uhlie je skladované v suchých skladoch, alebo voľne ložené, ktoré je prikryté plachtami. Samozrejmosťou je dovoz všetkého tovaru priamo k zákazníkovi, ktoré zabezpečujeme vlastnými nákladnými automobilmi. Uhlím zásobujeme domácnosti, školy, škôlky a väčšinu obyvateľstva v podtatranskej oblasti.