uhlie - koks

Uhlie

Hnedé uhlie: Najkvalitnejšie druhy hnedého uhlia – Severočeské doly a.s. Bilina- Světec v sortimente kocka a orech 1.

Nemecké hnedouhoľné brikety: Vysokokvalitné nemecké brikety, ktoré spracuváva Vattenfall Europe Mining AG sa lisujú z vysušeného hnedého uhlia bez použitia spojív. Tieto brikety majú veľmi dobrú zápalnosť, optimálnu horľavosť a takmer 100% spaľovanie.

oheň

Koks: dlhodobo osvedčená vyrovnaná kvalita je hlavnou výhodou tohto produktu. Poskytujeme vo frakcii 20-40 mm.

Ekohrášok: palivo vhodné predovšetkým do automatizovaných pecí . Ponúkame balený ekohrášok v 25 kg vreciach, ktorý skladujeme v suchom sklade. Frakcia 8-25 mm, výhrevnosť 26-28 MJ/kg.